JARNETTE RÉCLAME

Vlastní síť kvalitních reklamních ploch  billboardů 24 A1  na frekventovaných místech Prahy a v jejím nejbližším okolí. Billboardy, rozmístěné u hlavních městských komunikací, na příjezdových a výjezdových trasách z města a v okolí velkých nákupních center, vhodně doplňují osvětlené reklamní plachty .

Celorepubliková síť reklamních ploch , jejíž jsme součástí, nám umožňuje plánovat a realizovat reklamní kampaně s celoplošným pokrytím.

Provozujeme a realizujeme naváděcí systémy pomocí samostatně stojících navigačních cedulí a cedulí na stožárech veřejného osvětlení .

Těšíme se na spolupráci s Vámi.